IBBC 2021 gaat door in afgeslankte versie!

Op 27 november zullen er acht big bands uit Nederland deelnemen aan het jaarlijkse Big Band Concours in Hoofddorp. Op twee podia gaan de bands de strijd aan verdeeld over een eerste klasse en een top klasse. Een deskundige jury zal aan het eind van de middag bepalen wie er - per podium - met de eerste en tweede prijs en solistenprijs aan de haal gaan.

Die avond zal er een slotconcert zijn in de grote zaal van Schouwburg de Meerse van het talenten orkest Beets Meutgeert New Jazz Orchestra. Deelnemers aan het IBBC en vrienden van Meer Jazz kunnen tegen een gereduceerde prijs dit fantastische concert bijwonen waarmee tevens de Meer Jazz Festival weken 2021 worden afgesloten. Indien er een 1,5 meter regel geldt worden er twee sets gespeeld met wisselend publiek.

IBBC 2019

IBBC 2019

Geslaagde Corendon International Big Band Competition
Tijdens de Corendon International Big Band Competition bonden vijftien bigbands in twee klassen – de topklasse en de eerste klasse – de strijd met elkaar aan. Het internationale concours maakt deel uit van het in Hoofddorp gehouden 25ste TAKE OFF Music Event.

Uitslag
Loco burgemeester van de Haarlemmermeer, Marja Ruigrok, reikte in gezamenlijkheid met adjunct directeur Conservatorium Amsterdam Edoardo Righini en Bas Vermeer van de Corendon Foundation op zaterdag 25 mei vlak voor middernacht de prijzen uit.

Top Klasse:
Sponsor: Corendon Foundation
1e plaats: Landesjugendjazzorchester Hamburg (DE)

Sponsor Multicopy Hoofddorp
2e plaats: Codarts Big Band (NL)

Eerste Klasse:
Sponsor: Stichting Meer Jazz
1e plaats: Jelgava's Youth Big Band (LV)

Sponsor: Net Meer Crystal
2e plaats: Silent Explosion Orchestra (DE)

Best Reed/Brass Player:
sponsor: Conservatorium van Amsterdam
Artürs Sebris (sax) - Jelgava's Youth Big Band (LV)

Solistenprijzen per zaal:
De Meerse Grote Zaal
Sponsor: Restaurant ’t Fort
Reinis Ašmanis (drums) - Jelgava's Youth Big Band [LV]

Duycker Grote Zaal
Sponsor: BDU / HCnieuws.nl
Kevin Naßhan (drums) - Silent Explosion Orchestra [DE]

De Meerse Kleine Zaal
Sponsor: Hoorbegrip Haarlemmermeer
L. Molcanyiova (altsax) - Prague JJ Conservatory Jazz Orchestra [CZ]

De bands waren afkomstig uit Duitsland, Tsjechië, Italië, Engeland, Nederland en Letland.
Een groot deel van de bigbands bestaan uit jongeren van diverse culturele instellingen/muziekscholen en particuliere initiatieven. Het uitnodigen van deze jongerenbands past bij het doel van de hoofdsponsor Corendon Foundation, die duurzaamheid en ontwikkeling van jongeren nastreeft.

IJzersterke jury
De bigbands werden beoordeeld door leden van een zes man tellende jury onder leiding van de Amerikaanse trompettist Kurt Weiss. Ook de andere juryleden staan internationaal in hoog aanzien, zoals pianist Rob Horsting, vibrafonist Frits Landesbergen, drummer Cees Kranenburg, trombonist Ulrich Plettendorff en dirigent Pieter van den Dolder.

Topklasse bands
De Meer Jazz-bigbandcommissie o.l.v. Pytrik Rot en Alex Silvis had ijzersterke bigbands geselecteerd. In de topklasse kwamen vijf orkesten uit: Bigband Blast! (NL), Prague JJ Conservatory Jazz Orchestra (CZ), Landesjugendjazzorchester Hamburg (DE), Codarts Big Band (NL) en Berlin Jazz Composers Orchestra JayJayBeCe (DE).

Eerste klasse bands 
De eerste klasse telde tien Nederlandse orkesten, waaronder de Amsterdam Big Band (NL), Eindhoven Jazz Orchestra (NL), Jelgava’s Youth Big Band (LV), North East Ska* Jazz Orchestra (IT), Groove m.b.h. (DE), Big Band Utrecht (NL), Blue Note Big Band (DE), University of Surrey Big Band (UK), Humboldt Big Band (DE), Silent Explosion Orchestra (DE).

De internationale kameraadschappelijkheid paste helemaal in de muziek-voor-en-door-muzikanten-sfeer die de zaterdag van het TAKE OFF Music Event kenmerkte.

IBBC 2019

The Corendon International Big Band Competition was a great success.

During the Corendon International Big Band Competition, fifteen big bands in two classes - the top class and the first class – competed together. The international competition is part of the 25th TAKE OFF Music Event that was held in Hoofddorp in the Netherlands.

Results:
On Saturday May 25th just before midnight, Marjo Ruigrok, deputy major of the Dutch municipality Haarlemmermeer, presented the prizes together with deputy director of the Conservatorium of Amsterdam, Edoardo Righini and Bas Vermeer of the Corendon Foundation.

Top Class:
Sponsor: Corendon Foundation
1e plaats: Landesjugendjazzorchester Hamburg (DE)

Sponsor Multicopy Hoofddorp
2e plaats: Codarts Big Band (NL)

First Class:
Sponsor: Stichting Meer Jazz
1e plaats: Jelgava's Youth Big Band (LV)

Sponsor: Net Meer Crystal
2e plaats: Silent Explosion Orchestra (DE)

Best Reed/Brass Player:
sponsor: Conservatorium van Amsterdam
Artürs Sebris (sax) - Jelgava's Youth Big Band (LV)

Soloist awards per room:
De Meerse Grote Zaal
Sponsor: Restaurant ’t Fort
Reinis Ašmanis (drums) - Jelgava's Youth Big Band [LV]

Duycker Grote Zaal
Sponsor: BDU / HCnieuws.nl
Kevin Naßhan (drums) - Silent Explosion Orchestra [DE]

De Meerse Kleine Zaal
Sponsor: Hoorbegrip Haarlemmermeer
L. Molcanyiova (altsax) - Prague JJ Conservatory Jazz Orchestra [CZ]

The bands came from Czechia, Germany, Latvia, Italy, the United Kingdom and the Netherlands.
A large part of the big bands consist of young people from various cultural institutions / music schools and private initiatives. Inviting these youth bands fits the goal of the main sponsor Corendon Foundation, which strives for sustainability and development of young people.

Strong  jury
The big bands were judged by members of a six man jury led by Kurt Weiss, American trumpet player and professor at the Prins Claus Conservatorium. The other jury members are also highly regarded internationally: band leader Pieter van den Dolder, vibraphonist Frits Landesbergen, trombonist Ulrich Plettendorff, arranger and pianist Rob Horsting and drummer Cees Kranenburg.

Top Class bands
The Meer Jazz big band committee, including Alex Silvis and Pytrik Rot, had selected strong big bands. Five orchestras came from the top class: Bigband Blast! (NL), Prague JJ Conservatory Jazz Orchestra (CZ), Landesjugendjazzorchester Hamburg (DE), Codarts Big Band (NL) and Berlin Jazz Composers Orchestra (DE).

First Class bands
Of the ten First Class orchestras, five came from abroad: Amsterdam Big Band (NL), Eindhoven Jazz Orchestra (NL), Jelgava's Youth Big Band (LV), North East Ska* Jazz Orchestra (IT), Groove m.b.H. (DE), Big Band Utrecht  (NL), BlueNote Big Band  (DE), University of Surrey Big Band (UK), Humboldt Big Band (DE) and Silent Explosion Orchestra (DE).

The international comradeship fit in perfectly with the music-for-and-by-musicians atmosphere that characterized the Saturday of the TAKE OFF Music Event 2019.

DE STRIJD

De deelnemende bands die na de middag sessies doorgaan naar de finale, strijden om de volgende prijzen:

Topklasse, eerste prijs

 • Een bedrag van €3.500,-
 • De Dik Trom Wisseltrofee

Topklasse, tweede prijs

 • Een bedrag van €2.000,-

Eerste klasse, eerste prijs

 • Een bedrag van €2.000,-

Eerste klasse, tweede prijs

 • Een bedrag van €1.000,-

Eerste klasse, derde prijs

 • Een bedrag van €600,-

Prijzen voor de beste solisten

 • Op elk van de middagpodia is een solistenprijs te winnen ter waarde van €400,-.
 • In de finaleronde wordt een ticket voor de Keep An Eye Summer Jazz Workshop van het Conservatorium van Amsterdam uitgereikt aan een veelbelovende jonge riet- of koperblazer. Dit betreft een toegangskaart op naam en geen geldbedrag.

De hoogte van het prijzengeld is onder voorbehoud. Medio december 2019 wordt het definitieve prijzengeld bepaald voor het daaropvolgende jaar.

THE BATTLE

The bands who will proceed to the finals after the afternoon sessions will compete for the following prizes:

Top Class, first prize

 • A sum of €3.500,-
 • De Dik Trom Floating Trophy

Top Class, second prize

 • A sum of €2.000,-

First Class, first prize

 • A sum of €2.000,-

First Class, second prize

 • A sum of €1.000,-

First Class, third prize

 • A sum of €600,-

Prizes for best soloists

 • At the afternoon rounds, a prize of €400,- can be won by the most outstanding soloist of each of the stages.
 • At the final round, a prize for the most outstanding soloist is made available by the Amsterdam Conservatory to the most promising reed or brass player. This concerns a named ticket and cannot be exchanged for cash.

The amount of the prize money is subject to change. Mid December 2019 the final prize money will be determined for the following year.

In 1997, het Meer Jazz Festival ging toen zijn derde jaar in, werd in Hoofddorp voor het eerst een bigband concours gehouden. Het Holland Casino Nationaal Big Band Concours was een feit mede dankzij de subsidie van Holland Casino. Paul Pilgram, Wob Moser en Axel van Luijk waren, naast Alex de Leeuw en Hans Esman, de organisatoren van het eerste uur. Er speelden toen slechts zes bands mee en de Amstel Bigband uit Amsterdam werd winnaar van deze eerste editie.

De gemeente Haarlemmermeer was zo enthousiast over het festival, dat er in 1998 een substantiële subsidie werd toegekend. Drie jaar lang werd de competitie gehouden onder de naam Haarlemmermeer Nationaal Big Band Concours.

Vanaf 1999 versterkte Cees Rot de commissie. De competitie werd zowel kwalitatief als kwantitatief steeds verder uitgebreid. Zo was het prijzengeld in 2000 nog negenduizend gulden en namen er 8 Big Bands deel.

Als Nationaal Big Band Concours groeide het evenement in 2001 tot 12 deelnemende bands en in 2006 tot maar liefst 18 deelnemende bands. Om tot een eerlijke en transparante verdeling van prijzen te komen is toen tevens opdeling in een eerste klasse en een topklasse geïntroduceerd.

In 2011 trok voorzitter Axel zich terug uit de commissie. Pytrik Rot nam het stokje over en de huidige festival directeur Loet van der Lee trad tevens toe tot de commissie. De overige commissie leden zijn Cees Rot, Dennis Thompson II en Marc Paelinck.

Met de komst van Van der Lee is in 2012 de overstap gemaakt van een nationaal evenement naar een internationaal evenement. Onder de nieuwe naam ‘International Big Band Competition’ wordt in 2012 en 2013 de kwaliteit op een aantal fronten verbeterd. Goede concertplekken, langere concerttijden alsmed betere begeleiding en presentatie. De geldprijzen worden verhoogd.

Om dit mogelijk te maken is het aantal deelnemende bands teruggebracht naar 12. Er worden meer buitenlandse orkesten aangeschreven en circa 1/3 van de deelnemende bands is van over de grens. De internationale ‘chairman’ van de jury wordt geïntroduceerd. Een internationale bekendheid uit de jazz en met oog voor de big band traditie.

In 2014 wordt er met behoud van kwaliteit op alle fronten weer uitgebreid naar 15 orkesten en de wens is om in het 4de lustrum jaar van het IBBC 2016 met 20 deelnemende bands, 8 juryleden en 4 podia in West Europa de grootste te zijn en te blijven op het gebied van Big Band Concours. Het is en blijft een evenement voor de amateur-muzikant. Letterlijk vertaald betekent dat ‘liefhebber’.

De Internationaal Big Band Competition is als onderdeel van het Corendon Meer Jazz Festival een unieke parel in de Haarlemmermeer en echt iets waar alle Nederlanders en met name de Haarlemmermeerders trots op kunnen zijn.

In 1997, three years after the first edition of the Meer Jazz Festival, a big band competition was organized for the first time in Hoofddorp. The Holland Casino National Big Band Competition was born, thanks to a grant from Holland Casino. Paul Pilgram, Wob Moser and Axel van Luijk were the first organizers together with Alex de Leeuw and Hans Esman. There were only six participating bands and the Amstel Bigband from Amsterdam won this first edition.

The Municipality of Haarlemmermeer was so excited about the festival that they awarded a substantial grant for the 1998 edition. For the next three years, the competition was held under the name Haarlemmermeer National Big Band Competition.

Starting in 1999, Cees Rot joined the committee. The competition continued to evolve, both in quality and in quantity. In 2000 the total amount of the prizes had risen to nine thousand euros and eight Big Bands participated in the event.

As a National Big Band Competition, the event grew from eight to 12 participants and even to 18 bands in 2006. In order to achieve a fair and transparent attribution of the prizes, two categories were introduced: the First Class and the Top Class.

In 2011 president Axel van Luijk withdrew from the commission. Pytrik Rot took his place and the current festival director Loet van der Lee also joined the committee. The other committee members are Cees Rot, Dennis Thompson II and Marc Paelinck.

With the arrival of Van der Lee, starting in 2012 the festival was transformed from a national event into an international event. Under the new name "International Big Band Competition" the quality of the festival was further improved in 2012 and 2013: more suitable concert locations, longer performance times and more professional management and presentation and a higher value of the prizes.

In order to make this possible, the number of participating bands has been reduced to 12. The number of foreign bands that are contacted increases each year, and now one third of the participating bands comes from across the border. The international 'chairman' of the jury is introduced: a prominent person from the international jazz scene with feeling for the big band tradition.

In 2014, maintaining quality on all fronts, the number of participants was extended to 15 bands and on the 20th anniversary of the IBBC in 2016 the number of participants will further increase to 20 participating bands, eight jurors and four podiums. This will make the International Big Band Competition the largest in Western Europe. The competition remains an event for amateur musician.

The International Big Band Competition is part of the Corendon More Jazz Festival and is a unique jewel in the Haarlemmermeer and an event of which all inhabitants of the Netherlands and especially of the Haarlemmermeer can be proud.