Stichting Meer Jazz is een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling. Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven en schenken.
Voor meer informatie: info@meerjazz.nl